Materiały z zagadnieniami do wykonania przygotowane przez nauczycieli klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Kategoria: Klasa 3 SP Opublikowano: niedziela, 24 maj 2020 Piotr Lipko

PONIEDZIAŁEK 25 MAJA 2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat: Kobiety alpinistki.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str.46-47 , naucz się czytać i zalicz na następnych zajęciach. Wykonaj pisemnie w zeszycie zad. 4.
 2. Wykonaj zad. 1-3 z zeszytu ćwiczeń str. 93.
 3. Mnożenie pisemne- podręcznik str.88-89. Przeczytaj uważnie zad. 1. Wykonaj w zeszycie zad. 2,4,5,6.
 4. Doskonalimy mnożenie pisemne- wykonaj zad. 1-5 w zeszycie ćwiczeń str.85.
 5. W ramach zajęć dydaktyczno -wyrównawczych wykonaj pisemnie mnożenie pisemne:

231*2, 444*2,  331*3, 223*3 ,133*3 – pokaż do kamery następnego dnia.

Małgorzata Klusek

Kategoria: Klasa 3 SP Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020 Piotr Lipko

PIĄTEK 22 MAJA 2020

Zacznij od ćwiczeń, poćwicz skakanie na skakance i rzuty piłką do celu. Pamiętaj o bezpieczeństwie.

Temat: Jak to z groszem było.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 45, wykonaj pisemnie w zeszycie zad. 2. Pokaż w poniedziałek do kamery.
 2. Wykonaj zad. 1-3 z zeszytu ćwiczeń str.92.
 3. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 i 2 z podręcznika do matematyki, zad.3-6 wykonaj słownie str. 87.
 4. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-3 str.84.
 5. W ramach zajęć kształtujących aktywności matematyczne wykonaj zadania z niewiadomą – zbiór zadań str.45-46, zdjęcie obu stron prześlij , zadania na ocenę.

Małgorzata Klusek 

RELIGIA
 
T. Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina.
Podręcznik str. 138 - 139.
Kategoria: Klasa 3 SP Opublikowano: czwartek, 21 maj 2020 Piotr Lipko

CZWARTEK 21 MAJA 2020

JĘZYK ANGIELSKI

Materiały

Temat: Mama bankowiec.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 42- 43, naucz się czytać i zalicz na następnych zajęciach.
 2. Odpowiedz ustnie na pytania zad. 2 str. 43.
 3. Zapoznaj się z działaniem  bankomatu i wykonaj pisemnie zad. 4 str. 44- wyślij zdjęcie.
 4. Wykonaj zadania 1-3 z zeszytu ćwiczeń str. 91.
 5. Wykonaj ustnie zad. 1 i 2 z podręcznika do matematyki str. 86.
 6. Sprawdź swoje umiejętności  matematyczne  i wykonaj zad. 1-4 z zeszytu ćwiczeń str. 83.

Małgorzata Klusek

Kategoria: Klasa 3 SP Opublikowano: wtorek, 19 maj 2020 Piotr Lipko

ŚRODA 20 MAJA 2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat: Jak dobrze u mamy!

 1. Przeczytaj wiersz z podręcznika str. 41. Zapisz w zeszycie temat zajęć i wykonaj pisemnie zad. 2 str. 41. Pracę pokaż do kamery na następnych zajęciach.
 2. Naucz się na pamięć dowolnej piosenki z okazji Dnia Mamy- minimum 2 zwrotki. Zalicz w postaci filmu lub zaśpiewaj na zajęciach.
 3. Wykonaj zad. 1 a zad. 2 z zeszytu ćwiczeń str. 90 wykonaj w domu na ocenę- prześlij zdjęcie. Zadanie 3 wykonaj ustnie.
 4. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 z podręcznika do matematyki str. 85. Zad. 3 wykonaj słownie.
 5. Wykonaj zadania 1-3 z zeszytu ćwiczeń str. 82.

Małgorzata Klusek

RELIGIA

T. Przygotowanie i przyniesienie darów.
Podr. str. 135 - 137.