Materiały z zagadnieniami do wykonania przygotowane przez nauczycieli klasy drugiej szkoły podstawowej.

Kategoria: Klasa 2 SP Opublikowano: wtorek, 23 czerwiec 2020 Piotr Lipko

WTOREK 23 CZERWCA 2020

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Temat dnia: Wakacyjne rady (realizacja 23. 06. 2020 r.).
 1. Przeczytać wiersz M. Przewożnika Głupawki P. str. 97 i wykonać ćw. 1, 2 str. 98.
 2. Porozmawiać z rodzicami na temat bezpiecznych zabaw w czasie wakacji. wykonać zadanie 3 str. 97( zdjęcie z wykonanego zadania.
 3. Nauczyć się czytać wiersza. 
 4. Praca plastyczna ,, Moje plany wakacyjne"- technika dowolna.
 5. Matematyka- ćw. 1, 2 str. 105.
Kategoria: Klasa 2 SP Opublikowano: poniedziałek, 22 czerwiec 2020 Piotr Lipko

PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA 2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat dnia: Przywitaj się z latem (realizacja 22. 06. 2020 r.).

 1. Przeczytać tekst Powoli dojrzewa lato P. str. 94. i tekst str. 95.
 2. Na podstawie tekstu wykonać ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 94, 95,96, 97.( przesłać zdjęcie z ćw. 3. str. 95).
 3. Matematyka- ćw. 1, 2 str.103 i samokontrola str. 104.

JĘZYK ANGIELSKI

Materiały

Kategoria: Klasa 2 SP Opublikowano: piątek, 19 czerwiec 2020 Piotr Lipko

PIĄTEK 19 CZERWCA 2020

Dzisiejszy dzień zgodnie z komunikatem Dyrektora jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Materiały zamieszczamy dla tych z Was, którzy chcą się pobawić nauką, powtórzyć materiał lub poznać różne ciekawostki. smile

JĘZYK ANGIELSKI

Materiały 

Kategoria: Klasa 2 SP Opublikowano: poniedziałek, 15 czerwiec 2020 Piotr Lipko

PONIEDZIAŁEK 15 CZERWCA 2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat dnia: Ach, ten tata! ( realizacja 15. 06. 2020 r. ).

 1. Przeczytać opowiadanie Mój tata jest programistą , nauczyć się czytać i zaliczyć.
 2. Wykonać ćw. 1, 2 str. 93 ( zdjęcie z ćw. 2).
 3. Robimy laurkę lub prezent z okazji zbliżającego się  Dnia Ojca, zdjęcie na zaliczenie do 23. 06.
 4. Matematyka- ćw. 1, 2, 3 str.102. ( zdjęcie z pracy).

JĘZYK ANGIELSKI

Materiały