Kategoria: Klasa 3 SP Opublikowano: niedziela, 24 maj 2020 Piotr Lipko

PONIEDZIAŁEK 25 MAJA 2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat: Kobiety alpinistki.

  1. Przeczytaj tekst z podręcznika str.46-47 , naucz się czytać i zalicz na następnych zajęciach. Wykonaj pisemnie w zeszycie zad. 4.
  2. Wykonaj zad. 1-3 z zeszytu ćwiczeń str. 93.
  3. Mnożenie pisemne- podręcznik str.88-89. Przeczytaj uważnie zad. 1. Wykonaj w zeszycie zad. 2,4,5,6.
  4. Doskonalimy mnożenie pisemne- wykonaj zad. 1-5 w zeszycie ćwiczeń str.85.
  5. W ramach zajęć dydaktyczno -wyrównawczych wykonaj pisemnie mnożenie pisemne:

231*2, 444*2,  331*3, 223*3 ,133*3 – pokaż do kamery następnego dnia.

Małgorzata Klusek