Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie zdalnego nauczania

Opublikowano: środa, 25 marzec 2020 Piotr Lipko

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie i Nauczyciele

Pierwszy tydzień organizacji szkoły w domu mamy za sobą.

W tym czasie wszyscy pomału uczymy się -  nauczyciele, dzieci oraz rodzice -  jak zorganizować efektywnie
naukę zdalną i do tego samemu pracować z domu.

Przed nami wszystkimi niemałe wyzwanie, bo taka sytuacja potrwa do 10 kwietnia.

Przedstawiam istotne informacje.

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
3. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja telefoniczna oraz przy pomocy strony internetowej szkoły – zakładka “NAUKA ZDALNA”, poczty elektronicznej, komunikatorów, grup społecznościowych i platform edukacyjnych.
4. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 
5. Uczniowie korzystają ze swoich kont pocztowych.
6. Organizacja pracy uczniów i nauczycieli przebiega zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
7. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz:

 • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym dzieci i uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz dydaktyczno-wyrównawcze
 • przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). Wszelkie materiały zamieszczone w .pdf, po otwarciu pliku w EDGE i użyciu narzędzia dodawania notatek nie wymagają drukowania.

8. Nauczyciele dokumentują swoją pracę systematycznie prowadząc dziennik w formie papierowej.
9. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. 
10. Ocenianie ucznia obejmuje:

 • aktywność i zaangażowanie;
 • systematyczność wykonywania zadań, poleceń, innych prac;
 • prezentacje multimedialne;
 • różne formy wypowiedzi pisemnej;
 • karty pracy;
 • wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela;
 • zadania wykonywane w formie projektu;
 • sprawdziany, kartkówki wykonywane na platformach edukacyjnych lub w inny sposób w formie wskazanej przez nauczyciela.

11. Prace w wersji papierowej uczniowie składają do „Teczki ucznia” (na ten cel mogą mieć założone zeszyty). Po zakończeniu nauki zdalnej, przedstawią je nauczycielowi.
12. Ocenianie wiedzy i umiejętności w trakcie trwania zdalnego nauczania może ulegać modyfikacji w związku z pojawiającymi się nowymi okolicznościami lub w związku z zachodzącymi zmianami w prawie oświatowym.
13. W przypadku komunikacji z wykorzystaniem zakładki “ZDALNE NAUCZANIE”  na stronie www.siedliska.edu.pl nauczyciele będą zamieszczali pliki przypisane do danej klasy.
14. Materiały na zajęcia świetlicowe będą przygotowywane zgodnie z blokiem tematycznym.
15. Pliki będą umieszczane do godziny 21.00 na dzień następny. 
Do pracy zdalnej z uczniami zostaną wykorzystane następujące formy:

Oddział przedszkolny 3-5-latków
Dzieci pod okiem Rodziców będą wypełniać podręczniki zgodnie z wysyłanym przez n-la harmonogramem. Na stronie szkoły będzie umieszczany zakres ćwiczeń, materiały dydaktyczne, propozycje prac plastycznych i piosenki. Każdy nowy folder będzie opatrzony datą, kiedy ma być realizowany. Zadania powinny być wykonywane o stałej porze dnia. Zadania będą wysyłane w niedzielę na cały tydzień. W razie problemów rodzice mogą kontaktować się z n-lem mailowo lub telefonicznie. Zdjęcia prac dzieci lub ich skany rodzice będą wysyłać na adres e-mailowy n-la. Panie będą odpowiadać w formie oceny opisowej. Na stronie szkoły umieszczone zostaną propozycje stron internetowych, z których dzieci mogą korzystać.

Oddział przedszkolny 6-latków
Plan działań p. A. Gliwka uzgodniła z Rodzicami.
Dzieci pod okiem Rodziców będą wypełniać podręczniki zgodnie z wysyłanym przez n-la harmonogramem. Na stronie szkoły będzie umieszczany zakres ćwiczeń, materiały dydaktyczne, propozycje prac plastycznych i piosenki. Każdy nowy folder będzie opatrzony datą, kiedy ma być realizowany. Zadania powinny być wykonywane o stałej porze dnia. Zadania będą wysyłane w niedzielę na cały tydzień. W razie problemów rodzice mogą kontaktować się z n-lem mailowo lub telefonicznie. Zdjęcia prac dzieci lub ich skany rodzice będą wysyłać na adres e-mailowy n-la lub na Messengera (grupa ,,zerówka”). P. A. Gliwka będzie odpowiadać w formie oceny opisowej, żeby dzieci miały motywację i wiedziały co mają poprawić. Na stronie szkoły umieszczone zostały propozycje stron internetowych, z których dzieci mogą korzystać.


Klasy I-III
Materiał przekazywany będzie na stronie szkoły www.siedliska.edu.pl, w zakładce “ZDALNE NAUCZANIE”  lub z wykorzystaniem platform edukacyjnych:

W przypadku konieczności pracy na plikach, nauczyciele udostępnią konto e-mailowe.
Inne formy komunikacji:

 • telefonicznie (prywatny numer),
 • na indywidualne konta email (rodzicielskie) szczegółowe zadania będą wysyłane od niedzieli do czwartku, na każdy kolejny dzień.

Klasy IV-VIII

Materiał przekazywany będzie na stronie szkoły www.siedliska.edu.pl w zakładce “ZDALNE NAUCZANIE” z wykorzystaniem również

 • poczty e-mail,
 • portali społecznościowych

oraz wybiórczo platform edukacyjnych,

i innych w miarę potrzeb

Język angielski
Podstawowe linki do zdalnej nauki:
Klasy 1 - 3

https://ebooki.nowaera.pl/


Klasy 4 – 6

edesk.pearson.pl/Account/Login?returnUrl=%2F&page=student

www.pearson.com/english/myenglishlab.html


Klasa 7

www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Klasa 8

www.macmillan.pl/strefa-ucznia

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

 

Lista adresów mailowych nauczycieli do kontaktu w sprawie nauczania zdalnego

 

Film pokazujący jak korzystać ze zdalnego nauczania na naszej stronie internetowej

 

Kolejne informacje będą przekazywane na bieżąco.


Nie jest to sytuacja komfortowa dla nikogo, dlatego apeluję do wszystkich o rozwagę i powstrzymanie emocji.

Pozdrawiam serdecznie

Dyrektor szkoły Marian Bogusz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wszystkiego o ciasteczkach dowiesz się TUTAJ