Informacja w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły

Kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 05 kwiecień 2019 Piotr Lipko

Drodzy Rodzice uczniów naszej szkoły oraz oddziałów przedszkolnych.

W związku z tym, że prawdopodobnie od poniedziałku 8.04.2019 r. większość nauczycieli naszej szkoły przystąpi do strajku (w przeprowadzonym referendum 20 nauczycieli poparło protest), mogą wystąpić utrudnienia w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.

Priorytetem w sferze organizacji pracy w okresie strajku będzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które zgłoszą się do szkoły. Opiekę nad uczniami w tych dniach będą sprawowali katecheci i dyrektorzy z pomocą pracowników obsługi i administracji podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Jednak ze względu na okoliczności okres przebywania w szkole może być skrócony do 5 lekcji.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że liczba uczniów w grupie przekroczy dopuszczalne maksimum i opieka nad uczniami będzie niemożliwa ze względu na ich bezpieczeństwo, nastąpi zawieszenie zajęć, które będą odpracowywane w soboty.

W przypadku ogłoszonego strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu. W ostateczności – przy braku możliwości zapewnienia opieki – rodzice mogą ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko. Rodzice, składając wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego, dołączają oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki i poświadczają prawdziwość podanych informacji własnym podpisem.

Mimo ewentualnego protestu kwietniowe egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty będą przeprowadzone.

Dni

10.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny - środa
11.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny - czwartek
12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny - piątek
15.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty - poniedziałek
16.04.2019 r. – egzamin ósmoklasisty - wtorek
17.04.2019 r. - egzamin ósmoklasisty - środa

to dni wolne od zajęć lekcyjnych na podstawie § 5 ust. 1 Rozp. MEN z dn. 18.04.2002 w sprawie organizacji roku szkolnego.

Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

 

Dyrekcja

Odsłony: 392